بیمه مهندسی

انفجار دیگ های بخار و بروز صدمات و خسارات شدید به جان و مال اشخاص سبب گردید که استفاده کنندگان از این دستگاه ها در سال 1854 میلادی در شهر منچستر انگلیس گرد هم آمده و “سازمان استفاده کنندگان از دیگ های بخار ” را تأسیس کنند.
بعداز آن در سال 1858 اعضاء اقدام به تأسیس “شرکت بیمه دیگ بخار” نمودند که نخستین شرکت بیمه در زمینه بیمه های مهندسی بود.
بیمه های مهندسی یکی از انواع رشته های بیمه ای زیر مجموعه بیمه های اموال است که با توجه به کاربرد های گوناگون در اغلب زمینه ها انواع بسیار زیادی دارد.
این نوع بیمه نامه ریسک های ساده تا پروژه های پیچیده مهندسی شهری و صنعتی را در بر می‌گیرد.
در واقع این بیمه نامه تمام تبعات مالي و اقتصادي ناشي از خسارت هاي فيزيكي و غير قابل پيش بيني وارده به پروژه هاي پيمانكاري که همواره يكي از دغدغه هاي اساسي كارفرمايان و پيمانكاران بوده است را پوشش می‌دهد.
انواع بیمه‌های مهندسی عبارتند از:
1بیمه تمام خطر پیمانکاران ( C.A.R )
2بیمه تمام خطر نصب ( E.A.R)
3بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری (C.P.M)
4بیمه سازه های تکمیل شده (C.E.C.R)
5بیمه فساد کالا در سردخانه (D.O.S)
6بیمه تجهیزات الکترونیک (E.E)
7بیمه شکست ماشین آلات (M.B)
8بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات (M.L.O.P)
9بیمه بویلر و مخازن تحت فشار( B.P.V)
این مطلب را با دوستان تان به اشتراک بگذارید :