بیمه حوادث

بیمه حوادث اشخاص

بیمه حوادث جزء بیمه های اشخاص محسوب می‌شوند. موضوع بیمه‌های حوادث تأمین خسارت بیمه شده می‌باشد که در صورت فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دایم (‌کلی یا جزئی)‌ شخص بیمه شده است. وقوع حوادث ممکن است منجر به فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی فرد یا گروهی از افراد شود و یا هزینه های درمانی برای فرد یا گروهی از افراد به همراه داشته باشد. حتی این احتمال وجود دارد که در اثر حادثه فرد یا افراد یک گروه آسیب دیده به طور موقت توانایی انجام فعالیت های شغلی را از دست بدهند و یا برای مدتی در مراکز درمانی جهت درمان جراحات حاصل از حادثه بستری شوند.
هر کدام از موارد بالا علاوه بر آسیب هایی که میتواند جسمی یا روحی باشد، هزینه های بسیاری را به همراه خواهد داشت و افراد و خانواده آنها را دچار مشکلات مالی زیادی خواهد کرد. این بیمه نامه(بیمه حوادث اشخاص) جهت جبران خسارت های جانی و مالی ناشی از حوادث طراحی شده و تهیه آن با حق بیمه‌ای مناسب برای عموم افراد جامعه امکانپذیر می‌باشد.

بیمه حوادث به دو صورت ارائه می‌شود:

1-گروهی
2-انفرادی
 افراد شاغل در سازمانها و شرکتها معمولاً تحت پوشش بیمه حوادث گروهی قرار می‌گیرند. اعضای گروه های بزرگ مانند دانشجویان ،دانش¬¬آموزان ، تیم‌های ورزشی و تورهای توریستی به صورت گروهی از این پوشش بیمه حوادث برخوردار هستند. با این حال افرادی که دارای کسب و کارهای انفرادی و یا در کارگاه های کوچک مشغول فعالیت هستند نیز میتوانند از این بیمه نامه استفاده کنند.

تعاریف مطروحه در بیمه حوادث عبارتند از:

تعریف حادثه:
هر نوع واقعه ناگهانی که  ناشی از عوامل بیرونی باشد و بدون قصد و اراده فرد بیمه شده در مدت بیمه نامه اتفاق بیفتد و منجر به جراحت، نقص عضو، ازکارافتادگی دائم یا جزئی و یا فوت بیمه شده شود را حادثه می‌گویند.
میزان مبلغ خسارت قابل پرداخت:
در بیمه نامه حوادث، سرمایه بیمه نامه با توافق طرفین قرارداد تعیین می‌شود و در صورت بروز حادثه‌ی تحت پوشش و آسیبِ فرد بیمه شده، بسته به مقدار آسیب دیدگی تمامی سرمایه مندرج در بیمه نامه و یا بخشی از آن طبق شرایط تعیین گردیده به فرد بیمه شده و یا در صورت فوت او به ذینفعان بیمه نامه و یا وراث قانونی بیمه شده پرداخت خواهد شد.
میزان نرخ حق بیمه:
در این نوع بیمه نامه که به صورت انفرادی صادر می‌گردد شغل اصلی و فعالیت های جانبی فرد بیمه شده از مهم ترین عاملهای تعیین میزان نرخ حق بیمه می‌باشد. بنابراین افراد با مشاغل مختلف با توجه به خطرات شغلی که دارند می توانند تحت پوشش بیمه حوادث قرار بگیرند.
در بیمه نامه های حوادث گروهی که معمولاً برای افراد شاغل در یک سازمان یا شرکت صادر می‌گردد خطرات شغلی گروه ملاک تعیین میزان نرخ حق بیمه می‌باشد.
مدت زمان بیمه حوادث:
بیمه نامه حوادث معمولاً برای مدت یکسال صادر می‌گردد و فرد بیمه شده در مدت یکسال در طول شبانه روز در برابر تمامی آسیب های ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت.در عین حال بسته به نیاز مشتریان ،بیمه نامه حوادث برای مدت کمتر بطورمثال یک سفر خاص و یا در طول ساعات کاری قابل صدور می‌باشد.
خسارت های مورد تعهد بیمه‌گر در بیمه حوادث:
پرداغت غرامت نقص عضو، ازکارافتادگی دائم یا جزئی و یا فوت بیمه شده که بصورت مستقیم از حوادث تحت پوشش بیمه نامه ناشی شود.

پوششهای اضافه:

هزینه های پزشکی: در صورت انتخاب و خرید پوشش اضافه هزینه‌های پزشکی، هزینه های پزشکی ناشی ازجراحات حادثه و انتقال اورژانسی بیمه شده به مراکز درمانی طبق ضوابط مندرج در بیمه نامه پرداخت می‌گردد.
غرامت عمومی روزانه:
در این پوشش اضافه، چنانچه فرد بیمه شده بر اثر حادثه تحت پوشش، به صورت موقت ازکارافتاده شود ،در طول مدت ازکارافتادگی غرامت روزانه دریافت می کند.
غرامت روزانه بستری:
با خرید این پوشش اضافه، هرگاه فرد بیمه شده بر اثر حوادث تحت پوشش در مراکز درمانی مجاز بستری شود در طول مدت زمان بستری غرامت روزانه دریافت خواهد کرد.

استثناعات بیمه حوادث:

غرق شدن ، مسمومیت ، تأثیر گاز، بخار یا مواد خورنده ‌مانند اسید
ابتلا به هاری ، کزاز و سیاه زخم
دفاع مشروع بیمه شده
اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر
 
این مطلب را با دوستان تان به اشتراک بگذارید :