کلوزهای باربری

کلوزهای بیمه باربری

کلوز C:

کلوز C پایین‌ترین سطح پوشش بیمه ای را دارا می‌باشد و معمولا خسارت‌های کلی را پوشش می‌دهد. خطرات تحت پوشش این کلوز عبارت هستند از:
آسیب وارده یا تلف به مورد بیمه که مرتبط با یکی از موارد زیر باشد:
*    آتش‌سوزی یا انفجار.
*     زمین‌گیر شدن و به گل نشستن ، برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن شناور یا کشتی.
*     از راه یا از خط خارج شدن یا واژگون شدن وسیله حمل زمینی کالا.
*     برخورد کشتی یا تصادم ، شناور یا هر وسیله حمل کالای دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب.
*    تخلیه اضطراری کالا در بندر.
*     آسیب وارد شدن یا تلف به کالای مورد بیمه که بعلت به دریا انداختن کالا جهت سبک‌سازی کشتی یا فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی.

کلوز B:

کلوز B از بیمه کلوز C سطح پوشش گسترده‌تری دارد و از کلوز A محدودتر است . خطرات تحت پوشش این کلوز عبارت هستند از:
 
آسیب وارده یا تلف به مورد بیمه که مرتبط با یکی از موارد زیر باشد:
*    آتش‌سوزی یا انفجار.
*     زمین‌گیر شدن و به گل نشستن، برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شناور یا کشتی.
*    از راه یا از خط خارج شدن یا واژگون شدن وسیله حمل زمینی کالا.
*    برخورد کشتی یا تصادم ، شناور یا هر وسیله حمل کالای دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب.
*    تخلیه اضطراری کالا در بندر.
*    زلزله، آتشفشان یا صاعقه.
*     آسیب وارد شدن یا تلف به کالای مورد بیمه که بعلت به دریا انداختن کالا جهت سبک‌سازی کشتی یا فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی.
*    ورود آب دریاچه، دریا یا رودخانه به شناور ، کشتی ، محفظه کالا، کانتینر، لیفت وان یا محل انبار.
*    تلف شدن کلی هر بسته در شناور یا کشتی و یا تلف کامل هر بسته به علت افتادن در زمان بارگیری و یا تخلیه شناور یا کشتی.
 
در بیمه با کلوز B ، علاوه بر پوشش تمامی خطرات کلوز C خسارت‌های ناشی از خطرات زیر را نیز پوشش می‌دهد:

*    زلزله، آتشفشان یا صاعقه
*    ورود آب دریا‌چه، دریا یا رودخانه به شناور‌، کشتی، محفظه کالا، کانتینر، لیفت وان و یا محل انبار
*    تلف شدن کلی هر بسته در شناور یا کشتی و یا تلف کامل هر بسته به علت افتادن در زمان بارگیری و یا تخلیه شناور یا کشتی .
*    به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی.

کلوز A:

این کلوز کاملترین نوع بیمه حمل‌ونقل محسوب می‌شود. کلوز A برخلاف کلوزهای B و C که خطرات تحت پوشش بیمه را نام می‌برند، به موارد استثنا اشاره دارد و سایر موارد را تحت پوشش قرار می‌دهد. خطرات تحت پوشش این کلوز عبارت هستند از:
*    آتش‌سوزی یا انفجار.
*     زمین‌گیر شدن و به گل نشستن، برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شناور یا کشتی.
*    از راه یا از خط خارج شدن یا واژگون شدن وسیله حمل زمینی کالا.
*    برخورد کشتی یا تصادم ، شناور یا هر وسیله حمل کالای دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب.
*    تخلیه اضطراری کالا در بندر.
*    زلزله، آتشفشان یا صاعقه.
*     آسیب وارد شدن یا تلف به کالای مورد بیمه که بعلت به دریا انداختن کالا جهت سبک‌سازی کشتی یا فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی.
*    ورود آب دریاچه، دریا یا رودخانه به شناور ، کشتی ، محفظه کالا، کانتینر، لیفت وان یا محل انبار.
*    تلف شدن کلی هر بسته در شناور یا کشتی و یا تلف کامل هر بسته به علت افتادن در زمان بارگیری و یا تخلیه شناور یا کشتی.
*    آسیب، تلف یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه‌گذار
*    نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه.
*     آسیب، تلف یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته‌بندی یا آماده‌سازی مورد بیمه برای حمل. بسته‌بندی شامل بارچینی در کانتینر و لیفت وان نیز می‌گردد، به شرط اینکه چنین عملی قبل از شروع بیمه کالا یا بوسیله بیمه‌گذار یا کارکنان وی انجام شده باشد.
*     آسیب، تلف یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه.
*    آسیب، تلف یا هزینه‌ای که علت اساسی آن تاخیر باشد، حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد (به‌استثناء هزینه‌های مربوط به خسارت همگانی)
*    آسیب، تلف یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مالکان، مدیران، اجاره‌کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آن‌ها.
*    آسیب، تلف یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی اتمی یا شکست و یا ترکیب هسته‌ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیواکتیو کار کند.
*     استثناء مربوط به عدم قابلیت دریانوردی و نامناسب بودن کشتی برای دریانوردی:
*    عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا شناور.
*    نامناسب بودن کشتی، کرجی، وسیله حمل، کانتینر یا لیف وان جهت حمل سالم مورد بیمه مشروط براینکه بیمه‌گذار یا کارکنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری کالای مورد بیمه در وسائط مذکور اطلاع داشته باشند.
*    استثناء خطر جنگ: از بین رفتن، آسیب‌دیدگی یا هزینه‌های ناشی از عوامل زیر تحت پوشش این نوع بیمه نیست:
*    جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زدوخوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصم.
*     توقیف، ضبط، مصادره، تصرف یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آن‌ها.
*    مین، اژدر و بمب های متروکه یا سایر سلاحهای جنگی به جا مانده و متروکه.
*    استثناء خطر اعتصابات: این نوع بیمه نامه به هیچ وجه تلف، آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمیدهد:
*     عمل اعتصاب‌کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیری‌های کارگری، آشوب‌ها یا اغتشاشات داخلی شرکت می‌کنند.
*    اعتصاب، تعطیل محل کار، درگیری‌های کارگری، آشوب‌ها و یا اغتشاشات داخلی.
*    عمل هر تروریست یا هر شخصی با انگیزه سیاسی.
 
 
 
این مطلب را با دوستان تان به اشتراک بگذارید :