بیمه کرونا

طرح کرونا 1
هزینه پزشکی 1 میلیون تومان/ پوشش فوت 10 میلیون تومان
خرید بیمه نامه به ارزش 43,600 تومان21,800 تومان ( با مالیات )
طرح کرونا 2
هزینه پزشکی 1.5 میلیون تومان/ پوشش فوت 15 میلیون تومان
خرید بیمه نامه به ارزش 65,400 تومان32,700 تومان ( با مالیات )
طرح کرونا 3
هزینه پزشکی 2 میلیون تومان/ پوشش فوت 20 میلیون تومان
خرید بیمه نامه به ارزش 87,200 تومان43,600 تومان ( با مالیات )
طرح کرونا 4
هزینه پزشکی 3 میلیون تومان/ پوشش فوت 30 میلیون تومان
خرید بیمه نامه به ارزش 130,800 تومان65,400 تومان ( با مالیات )
طرح کرونا 5
هزینه پزشکی 4 میلیون تومان/ پوشش فوت 40 میلیون تومان
خرید بیمه نامه به ارزش 174,400 تومان87,200 تومان ( با مالیات )
طرح کرونا 6
هزینه پزشکی 5 میلیون تومان/ پوشش فوت 50 میلیون تومان
خرید بیمه نامه به ارزش 218,000 تومان109,000 تومان ( با مالیات )
طرح کرونا 7
هزینه پزشکی 2 میلیون تومان/ پوشش فوت 10 میلیون تومان
خرید بیمه نامه به ارزش 65,400 تومان32,700 تومان ( با مالیات )
طرح کرونا 8
هزینه پزشکی 3 میلیون تومان/ پوشش فوت 15 میلیون تومان
خرید بیمه نامه به ارزش 98,100 تومان49,050 تومان ( با مالیات )
طرح کرونا 9
هزینه پزشکی 4 میلیون تومان/ پوشش فوت 20 میلیون تومان
خرید بیمه نامه به ارزش 130,800 تومان65,400 تومان ( با مالیات )
طرح کرونا 10
هزینه پزشکی 6 میلیون تومان/ پوشش فوت 30 میلیون تومان
خرید بیمه نامه به ارزش 196,200 تومان98,100 تومان ( با مالیات )
طرح کرونا 11
هزینه پزشکی 8 میلیون تومان/ پوشش فوت 40 میلیون تومان
خرید بیمه نامه به ارزش 261,600 تومان130,800 تومان ( با مالیات )
طرح کرونا 12
هزینه پزشکی 10میلیون تومان/ پوشش فوت 50 میلیون تومان
خرید بیمه نامه به ارزش 327,000 تومان163,500 تومان ( با مالیات )
ایفای تعهدات بیمه گر منوط به رعایت حسن نیت و ارائه صحیح و کامل اطلاعات به بیمه گر می باشد و در صورتی که بیمه گذار ( بیمه شونده ) از اظهار مطالب صحیح خودداری نماید، بیمه گر تعهدی در قبال بیمه گذار ( بیمه شونده ) یا ذینفع بیمه نامه نخواهد داشت. بیمه گذار ( بیمه شونده ) پیش از صدور این بیمه نامه، آگاه به ابتلا به بیماری کرونا یا ناقل بودن این ویروس نمی باشد و در حال حاضر در صحت و سلامت اقدام به صدور بیمه نامه می نماید. همچنین بیمه شده اعلام میدارد فاقد بیماری قلبی-عروقی، فشار خون، سکته قلبی و مغزی، بیماری های تنفسی ( مانند سرفه مزمن، تنگی نفس، خلط چرکی و خونی، سل ریوی، آمفیزم )، بیماری های عفونی ( مانند هپاتیت، تب مالاریا، ایدز )، بیماری های خونی، انواع سرطان، دیابت، خونریزی های بدون علت و روماتیسم مفصلی می باشد.