بیمه مسئولیت مهندسی

بیمه تضمین کیفیت ساختمان
در صورت خرید تا ساعت 20 در روزهای عادی و تا ساعت 18 در روزهای پنجشنبه و تعطیل، بیمه نامه شما همان روز صادر می شود.
برای مشاهده و مقایسه قیمت ها، لطفا فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :
تعهدات این بیمه نامه عبارتست از مسئوليت حرفه اي و مدني بيمه گذار در قبال مالک، کارگران پروژه ساختماني و اشخاص ثالث؛ بدين معني که چنانچه در نتيجه سهل انگاري، قصور، غفلت، خطا و يا اشتباه حرفه اي بيمه گذار در محل ملک مورد نظارت، طراحي و محاسبه، خسارت جاني و مالي به مالک، کارگران پروژه ساختماني و اشخاص ثالث، ساختمان هاي مجاور و تأسيسات شهري وارد آيد و بيمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود، بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه گذار و بر اساس قانون بيمه، قانون مسئوليت مدني، قانون نظام مهندسي ساختمان و آئين نامه هاي اجرائي مربوطه و شرايط خصوصي و عمومي بيمه نامه، شرکت بیمه اقدام به جبران خسارت احتمالي خواهد نمود