بیمه شخص ثالث

با تغییر شرکت بیمه گر فعلی خود، تخفیف های عدم خسارت بیمه نامه شما به شرکت جدید منتقل می شود.
در صورت خرید تا ساعت 20 در روزهای عادی و تا ساعت 18 در روزهای پنجشنبه و تعطیل، بیمه نامه شما همان روز صادر می شود.
با توجه به بخشنامه شماره 99/100/15563 بیمه مرکزی و هماهنگی انجام شده با پلیس راهور و سایر نهادهای دولتی، دیگر نیازی به نسخه کاغذی بیمه شخص ثالث وجود ندارد.
برای مشاهده و مقایسه قیمت ها، لطفا فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :